OKULUMUZ

DERS İÇERİKLERİ

Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde 23.Dönemde Uygulanacak Ders Tablosu

1.Dönem

S.No: Dersin Adı Haftalık Ders Saati Toplam Ders Saati
1 Temel Hukuk (Hukuka Giriş) 6 42
2 Demokratik Polislik ve İnsan Hakları 2 14
3 Devletin İdari Yapısı 2 14
4 Mesleki Yazışma-1 4 28
5 Silah ve Atış Bilgisi-1 6 42
6 Polis Müdahale Yöntem ve Teknikleri 6 42
7 Beden Eğitimi-1 2 14
8 Trafik Güvenliği 2 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Dönem

S.No: Dersin Adı Haftalık Ders Saati Toplam Ders Saati
1 Polis Mevzuatı 6 42
2 Polislikte Vaka Çalışmaları 6 30
3

Sosyal Psikoloji ve Toplumsal Olaylar Kitle Yönetimi

4 20
4 Silah ve Atış Bilgisi-2 8 40
5 Polis-Halk İlişkileri ve İletişim 2 10
6 Beden Eğitimi-2 2 10
7 Mesleki Yazışma-2 2 10