HABERLER

27. DÖNEM POMEM ÖĞRENCİ ADAYLARININ GEÇİCİ KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAK DUYURUSU
  05 Kasım 2021

KAYIT SIRASINDA ADAY ÖĞRENCİLERİN YANINDA GETİRMESİ GEREKEN EVRAKLAR

1- 20.324.69 TL TUTARINDAKİ NOTER ONAYLI YÜKLENME SENEDİ (Yüklenme Senedi ile ilgili sorularınızı noter ile görüşmeniz tavsiye edilir)

2- Müdürlüğümüze gelecek olan aday öğrencilerden COVİD-19 aşısı olmayanların 14/11/2021 tarihinden 48(kırksekiz) saat öncesine kadar yapılmış PCR test sonuçlarını, COVİD-19 aşısı olanların aşı kartlarını ve Tüm adayların HES kodlarını (QR kodlarıyla) yanlarında hazır bulundurmaları gerekmekte olup Karantinada olan adayların, karantina başlangıç veya bitiş tarihleri gösterir belgenin aslı Müdürlüğümüze ait 0442 315 26 69 numaralı fax'a dilekçesiyle birlikte göndermeleri gerekmektedir.

3- Adaylar ekte de verilen Ek-1 Öğrenci Özlük Bilgileri Formunu eksiksiz bir şekilde mavi tükenmez kalemle doldurup imzalı bir şekilde getireceklerdir.

4- Adaylar güncel onaylı ikametgah belgelerini getireceklerdir.

5- 2008 yılı ve öncesinde, Ortaokul ve lisede hazırlık sınıfını okuyanlar ile liseyi 4 yıl okuyanlar (teknik lise, öğretmen lisesi, vb) diplomasında 4 yıl, 1+3 yıl, 3+1 yıl, hazırlık + 3 yıl ibaresi olanlar varsa diploma aslını veya onaylı örneğini, yoksa mezun olduğu okuldan alınacak imzalı ve mühürlü ayrı bir belgeyi (2) adet fotokopileri ile birlikte getirilecektir(Liseyi 2009 ve sonrasında bitiren adayların diploma veya hazırlık belgesi getirmelerine gerek yoktur)

6-Mezun olduğu üniversiteye ait diplomasının aslı (öğrenim durum belgesi) veya onaylı örneği ve (2) adet fotokopisi, diploması düzenlenmemiş olanların ise geçici mezuniyet belgesi ve iki (2) adet fotokopisi (Yüksek lisans eğitimine devam etmesi nedeniyle üniversite diploması yanında bulunmayan adaylar, diplomalarının aslı yerine yüksek lisans yaptığı üniversite /enstitü/yüksekokul tarafından onaylanan diploma örneği ile birlikte yüksek lisans eğitimine devam ettiğini gösterir onaylı belgelerini) getireceklerdir.

7- Askerlik hizmetini yapmış adaylar TERHİS BELGESİ, 1111 sayılı askerlik kanununun 10. maddesine göre askerlik hizmetini yapmış sayılanlar ise Tecil tarihi Kasım ayı ve öncesi olanlar için güncel tarihli olacak şekilde askerlik durum belgesinin (TECİL, HİZMET DURUM BELGESİ, MUAF BELGESİ) asıllarını ve ikişer (2) adet fotokopilerini getireceklerdir. Askerlik sırasında ya da sivil hayatta geçirilen ameliyata ilişkin raporların, askerliğe elverişli olmadığına dair; aldıysa hava değişimine dair tüm raporların getirilmesi gerekmektedir.

8- Nüfus Cüzdanının aslı görülmek kaydı ile 2 adet fotokopisi,

9- Ehliyet Fotokopisi (Olanlar İçin),

10- Yaş düzeltmesi yaptıran adaylar için ilgili mahkeme kararı ve fotokopisi (2 adet),

11- Kendisine ait ad – soyad değişikliği yaptıran varsa mahkeme kararı (aslı veya onaylı sureti) ve fotokopisi (2 adet), ayrıca adına açılmış dava varsa dava evraklarının temin edilerek getirilmesi.

12- Son altı ay içinde çekilmiş 6 (adet) adet vesikalık fotoğraf

13- Evli ise; evlilik cüzdanının ilk 4 (dört) sayfasının 2 adet fotokopisi,

14- Kan Grubu Kartı (Ehliyet veya Nüfus cüzdanında yazıyorsa fotokopileri yeterli),

15- E- Devlet şifresi alarak aktif hale getireceklerdir.

16- Yukarıda bahsi geçen tüm evraklar AYRI AYRI mavi şeffaf kapaklı dosya içerisinde hazır edilip üzerlerine Ad-Soyad ve TC Kimlik Numaraları yazılıp teslim edilecektir.

NOT 1-İstenen belgelerin asıllarını ve 2’şer adet fotokopilerini getirmeyen adayların kesin kayıtları yapılmayacaktır.

NOT 2-: Müdürlüğümüz içerisinde ve yakın çevresinde banka ATM’si bulunmamaktadır.

NOT 3-: Adaylar 14/11/2021 tarih saat:17.00’a kadar Müdürlüğümüze girişleri olacak şekilde hazır bulunacaklardır.

ADAYLARIN İNTİBAK EĞİTİMİ İÇİN YANINDA GETİRECEĞİ MALZEMELER

1- Adayların yanlarında yeteri kadar mevsim şartlarına uygun sivil kıyafet getirmeleri uygun olacaktır.

2- Spor Ayakkabı ve Eşofman Takımı (Siyah veya Lacivert)

3- Terlik,

4- Pijama Takımı, iç çamaşırı,

5- El ve Banyo Havlusu,

6- Kişisel Bakım Malzemesi (Tıraş Malzemesi, Şampuan, Siyah veya Lacivert Çorap vb.).

 

POMEM’ de KULLANIMI YASAK OLAN, GETİRİLMEYECEK ve EMANET ALINMAYACAK MALZEMELER

1- Adayların ses, görüntü ve depolama özelliği olan her türlü cep telefonu (Akıllı telefonlar dışındaki cep telefonları getirilecektir), dizüstü veya tablet bilgisayarı, fotoğraf makinesi, kamera vb. elektronik cihazları okula getirmeleri yasaktır,

2- Her türlü oyun aleti, aracı ve malzemesi,

3- Her türlü yiyecek ve içecek malzemesi,

4- Dr. raporu ve reçetesi bulunmayan bitkisel veya tıbbi ilaçlar ve her türlü tıbbi malzeme,

5- Her türlü kesici ve delici aletler (açık jilet vb. getirilmeyecek),

6- Adayların alyans hariç her türlü takı ve aksesuarları getirmeleri ve takmaları yasaktır,

7- Her türlü siyasi ve ideolojik kitap, dergi vs. ve malzemelerini yanlarında getirmeleri yasaktır.
 

KAYIT İÇİN GELECEK TÜM ÖĞRENCİLER, MÜDÜRLÜĞÜMÜZE GELMEDEN ÖNCE SAÇ VE SAKAL TRAŞI OLACAKLARDIR. ​

Ek-1 Öğrenci Özlük Bilgileri Formu için tıklayınız.

 

EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Haber Paylaş